Umm El-Fahem Art Gallery

נוסדה בשנת 1996 בעקבות יוזמה של אנשים ואמנים מקומיים, במטרה להביא אמנות עכשווית ואיכותית ליישוב ולתושביו ולהציג אמנות ערבית ופלשתינאית מקורית.

צללי הזמן

תיעוד מצולם של זקני ואדי ערה, 2007-2012

קטלוגים

תערוכות קיימות

גרשון קניספל , כשהתותחים רועמים 1 באוגוסט 2016

Umm el-Fahem Museum of Contemporary Art

הגלריה לאומנות באום אל-פחם הוקמה למטרה מרכזית וחשובה, היא ביתם של האמנים הערבים ונחשבת לנקודת מפגש אמנות ומקום לדיאלוג משמעותי בין תרבויות.

PDF

Youtube

Donate Now

Docx